Sotnings- och ventilationsarbeten

Vi är ett privat företag som arbetar på uppdrag av StorStockholms Brandförsvar och utför de arbeten som Lagen om skydd mot olyckor föreskriver. 

Om oss

Våra tjänster

Sotning & Besiktning

Värmdö Sotningsdistrikt AB har ansvaret för sotningen på Värmdö Kommun. Vi erbjuder tjänster inom sotning, brandskydd, ventilation för privatpersoner och företag.

Vi utför det mesta inom Stor Stockhom!

Luftvärmepumpar

Vi är återförsäljare till Panasonic (Sverigepumpen) Vi erbjuder er både Försäljning, Montering och Service på era luftvärmepumpar oavsett märke.
Dessutom får du alltid Sverigepumpen färdig­installerad och intrimmad av de allra skickligaste fackmännen.

Ventilation

  • Injustering av ventilationssystem
  • OVK-besiktning
  • Rengöring av ventilationskanaler
  • Rengöring av spisfläkt och imkanal
  • Täthetsprovning och läckagemätning av kanaler och system
  • Installation av ventilationssystem

VARNING!

Falska sotare aviserar fastighetsägare av sotning. De ringer er och påstår att de är er sotare som ringer. Skulle ni få ett sådant samtal så fråga vart de ringer ifrån innan ni bokar någon tid!

Gå in på Storstockholms Brandförsvar hemsida för att se vilka företag som är auktoriserade att utföra sotning & brandskyddskontroll i respektive kommun.

Värmdö Sotningsdistrikt AB

Vi arbetar på uppdrag av StorStockholms Brandförsvar och ansvarar för att sotningspliktiga objekt sotas och kontrolleras här på Värmdö Kommun. Hos oss kan du även få hjälp med ventilation, OVK, besiktningar av skorstenar & eldstäder m.m.

Värmdö sotningsdistrikt @ Instagram