fbpx

Övrigt

Fakta om ved

En flammande brasa en kulen höstkväll och att elda bastuugnen
en ljus sommarkväll skapar stämning och välbehag.
Vedeldning ger också trygghet då den egentliga uppvärmningen sviker – till
exempel under ett elavbrott. Nuförtiden installerar man sålunda en värmelagrande öppen spis, vedeldad bastuugn eller bakugn, i så gott som alla nya småhus.

Trä är ett inhemskt, förnybart bränsle. Vedeldning förstärker inte klimatförändringen, eftersom den koldioxid som frigörs då veden brinner, på nytt binds i trädens tillväxt.
Vedeldning har alltid varit en del av den svenska kulturen och livsstilen och rätt tillämpad är det fortfarande ett bra uppvärmningssätt.

Ved som används som bränsle ska gärna vara överårig. Under sommaren tar det
minst två månader innan veden torkat under skyddstak utomhus. Färsk ved innehåller nästan 50 % vatten, medan vattenhalten i torr ved är cirka 20 %. Torr ved är ljus till färgen, och man känner igen den på ljudet: två torra vedträn klingar skarpt då man slår dem mot varandra. Färsk ved fräser då den brinner.

Vedeldning är det absolut billigaste bränslet för er uppvärmning och i moderna anläggningar även det mest miljövänliga.

Ju torrare ved desto bättre. Växande träd har en fukthalt på cirka 60%. Innan veden är användbar som bränsle bör den torka under tak minst ett år. Kluven ved torkare fortare. (Ek bör torka i minst 3 år

Ved som torkat utomhus har cirka 20-30% fuktighet. När veden ska användas bör den förvaras inomhus 1-7 dagar innan den är lämplig att använda. Torrare ved ger bättre värmevärde vid eldning.

Tyngre ved som bok. ek och björk ger under jämförbara förhållannden mer värme än till exempel tall och gran. För mer information se våra tabeller nedan.

I moderna vedpannor med ack-tankar ligger man på en verkningsgrad mellan 80-90%. För kaminer kan man räkna med  70-80% verkningsgrad.

Energivärde per fast kubikmeter ved i kilowattimmar (Kwh)

Trädslag Energivärde
Rönn 3190
Bok 3000
Ek 2900
Ask 2900
Lönn 2800
Björk 2650
Klibbal 2350
Tall 2350
Asp 2000
Gran 2000

Byta sotare till oss

Har du en fastighet utanför Värmdö kommun och vill byta sotare till oss på Värmdö-Österåker-Vaxholms Sotningsdistrikt AB så kan du fylla i blanketten byta sotare och skicka in den till StorStockholms Brandförsvar.

Bor du i Nacka eller Tyresö så skall ansökan skickas till

Södertörns Brandförsvarsförbund
Box 563
136 25  Haninge