fbpx

Om oss

Vår personal är välutbildad och professionell

Värmdö-Österåker-Vaxholms Sotningsdistrikt AB genomför sotnings- och ventilationsarbeten. Vi är ett privat företag som arbetar på uppdrag av Storstockholms Brandförsvar och utför de arbeten som Lagen om skydd mot olyckor föreskriver. Företaget ägs av Magnus Löfstrand & Peter Lindgren. Värmdö Sotningsdistrikt AB grundades 1998 och togs över av nuvarande ägarna 2010-07-01. Idag är vi 19 anställda med bred kompetens inom bland annat sotning, ventilation, ovk, brandskydd & luftvärmepumpar.

Vi erbjuder tjänster inom sotning, brandskydd, ventilation, pellets & luftvärmepumpar för privatpersoner och företag. Du kan beställa våra tjänster även om du inte bor i någon av de kommuner där vi har ansvar för sotningen.
Vi tecknar också serviceavtal med företag/fastighetsägare i Storstockholm för regelbunden tillsyn av ventilationssystem och luftvärmepumpar.

Vi utför det mesta inom Storstockholm!

Förutom den sotning som är reglerad av lagar och förordningar utför vi även:

Z

Totalrensning och underhåll av ventilationsanläggningar i bostäder

Z

Installation av ventilationssystem

Z

Besiktning, funktionskontroller och injustering av ventilationen

Z

Täthetsprovning av skorstenar & eldstäder

Z

Råd & Anvisning

Z

OVK-besiktning (Obligatorisk VentilationsKontroll)

Z

Pellets försäljning

Z

Försäljning av luftvärmepumpar

Z

Service på luftvärmepumpar

Personal

Magnus Löfstrand

Skorstensfejarmästare

Peter Lindgren

Skorstensfejare, Kyltekniker, Kontorist

Cassandra Öhman

Skorstensfejare

Ingela Åberg

Skorstensfejartekniker

Conny Ljungqvist

Skorstensfejare

Linda Eriksson

Skorstensfejartekniker

Magnus Lilliestierna

Kyltekniker

Daniel Jansson

Skorstensfejartekniker

Michaela Lindgren

Kontorist

Per Qvarsel

Ventilation, OVK, mm..

Janne Forsman

Ventilation, OVK, mm..

Olle Söderlund

Skorstensfejare

Carina Malmström

Telefonist

Oscar Norman

Kyltekniker

Mikael Berger

Skorstensfejartekniker

Claes Jansson

Skorstensfejare