fbpx

Installation

Luftvärmepump Installation med ROT

Våra installationer utförs av certifierade kyltekniker. Vid ett köp av pump ingår installation och är inkluderad i priset eller så kan ni boka en installation om ni har redan en pump. Eventuellt extraarbete i form av längre rör-dragning, mer omfattande håltagning etc. tillkommer extra avgift enligt prislista detta meddelar installatören på plats innan arbetet genomförs.

Vi erbjuder endast installation inom Stockholm.

 OBS. Vi installerar inte Jula pumpar.

 

Detta ingår:

Z

Montering av inomhusenhet, placering max höjd 2,5 meter från golv.

Z

Röranslutning inklusive upp till 5 meter köldmedierör, kondensslang och styrkabel.

Z

Täckkanaler, väggkonsol och vibrationsdämpare.

Z

En håltagning för rörgenomföring i vägg av trä eller tegel.

Z

Instruktion av pump.

Z

Montering av utomhusenhet på väggkonsol , placering max 1,5 meter upp från marknivå.

Z

Eldragning inkl. elkabel från värmepump till närmsta arbetsbrytare/eluttag.

Z

Tätning av rörgenomföring i vägg.

Z

Igångkörning och funktionskontroll av installerad luftvärmepump.

Z

Grovstädning.

OBS: Anslutning mellan arbetsbrytare och elcentral ingår ej. Kontakta en elektriker!