fbpx

Installation

Luftvärmepump Installation med ROT

Våra installationer utförs av certifierade kyltekniker. Vid ett köp av pump ingår installation och är inkluderad i priset eller så kan ni boka en installation om ni har redan en pump. Eventuellt extraarbete i form av längre rör-dragning, mer omfattande håltagning etc. tillkommer extra avgift enligt prislista detta meddelar installatören på plats innan arbetet genomförs.

Vi erbjuder endast installation inom Stockholm.

Installation med ROT – Pris: 5040kr inkl. moms
Installation utan ROT – Pris: 7200kr inkl. moms

Detta ingår:

Z

Montering av inomhusenhet, placering max höjd 2,5 meter från golv.

Z

Röranslutning inklusive upp till 5 meter köldmedierör, kondensslang och styrkabel.

Z

Täckkanaler, väggkonsol och vibrationsdämpare.

Z

En håltagning för rörgenomföring i vägg av trä eller tegel.

Z

Instruktion av pump.

Z

Montering av utomhusenhet på väggkonsol , placering max 1,5 meter upp från marknivå.

Z

Eldragning inkl. elkabel från värmepump till närmsta arbetsbrytare/eluttag.

Z

Tätning av rörgenomföring i vägg.

Z

Igångkörning och funktionskontroll av installerad luftvärmepump.

Z

Grovstädning.

OBS: Anslutning mellan arbetsbrytare och elcentral ingår ej. Kontakta en elektriker!